top of page

OZE

HTC-System tworzy instalacje zasilane przez Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Tworzymy wartość w ramach polityki zrównoważonego rozwoju poprzez naszą troskę i szacunek dla godności ludzkiej, naszej społeczności, kapitału oraz otaczającego nas środowiska naturalnego.
 

Zapewniamy tworzenie wartości, m.in. poprzez aktywne zaangażowanie w powstawianie nowych wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych, które znacząco zwiększają udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w polskim miksie energetycznym.

Jednocześnie współtworzyliśmy innowacyjne, niezawodne instalacje nawigacyjne, zapewniające bezpieczeństwo ruchu morskiego w okolicach Portu Północnego w Gdańsku, zasilane przez OZE, tj. off-grid.


Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój skupia się głównie wokół dwóch celów zrównoważonego rozwoju ONZ, gdzie wierzymy, że możemy zrobić różnicę.

7 OZE PL-01.jpg
12.jpg

Promy elektryczne dla NORLED

  W 2019 roku realizowaliśmy projekty dotyczące budowy czterech elektrycznych promów pasażersko-samochodowych Norled. Norweski armator podpisał z polską stocznią kontrakt obejmujący budowę jednostek napędzanych baterią elektryczno-hybrydową. Promy tego typu znacznie ograniczają wydalanie gazów cieplarnianych, porównując je do innych statków o wysokim zużyciu paliw kopalnych. 

Festoya_PortalMorski_pl.jpg
Fodnes_PortalMorski_pl.jpg

  Firma HTC-System zajmowała się wyposażeniem elektrycznym, instalacją, zasilaniem. Wyposażenie to zostało oparte o krytetia najwyższej efektywności, a pędy typu ciągnącego zapewniają wysoką sprawność przy bardzo małych obciążeniach. Pracowaliśmy również nad nowoczesnym systemem ogrzewania oraz wentylacji jednostki. 

  Promy hybrydowe zasilane bateriami akumulatorowymi opierają swoje  działanie na energooszczędności, w co zawierają się m.in.: oświetlenie LED, systemy zasilania urządzeń opartych na przetwornicach częstotliwości, energooszczędne systemy wentylacji i klimatyzacji, farba kadłubowa minimalizująca tarcie, niska waga statku oraz opływowy kształt. 

Mannheller_PortalMorski_pl.jpg

Cztery promy realizują połączenia w rejonie norweskich fiordów Festoya-Solavagen oraz Mannheller-Fodnes. Każdy z promów posiada dwa pędniki azymutalne. Agregaty prądotwórcze są zasilane wyłącznie paliwem bio-diesel oraz są wykorzystywane tylko w przypadku awarii systemu baterii. 

  Zakres prac HTC-System obejmował między innymi: ułożenie okablowania, upięcie wszystkich torów kablowych i podejść indywidualnych na pokładach trzech promów, instalacja pomp pożarowych, instalacja systemu ewakuacji, instalacja systemu klimatyzacji i wentylacji, instalacja pomp ciepła, instalacja elektryczna zasilania automatyki i systemu paliwa, instalacja elektryczna zaworów zdalnie sterowanych oraz prace ślusarskie. 

Solavagen_PortalMorski_pl.jpg

Zdjęcia: portalmorski.pl

bottom of page